تاریخ اظهارنامه: 1399/02/29
شماره ثبت : 103147
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1399/09/25
طبقه بندی بین المللی: A61K 8/64 A61K 8/65

خلاصه اختراع : با توجه به وجود گيرنده زياد اين ويروس (كرونا، بيماري كوويد 19) در بزاق دهان و همچنين تجمع يا كولوني اين ويروس در بيني و بنا به گزارشات متعدد ماندگاري 4 روز اين ويروس در بيني، لذا شستشو دهان و بيني با محلولي كه بتواند 1) از غلظت ويروس بكاهد و 2) منجر به ليز شدن غشاي اين ويروس شود مي تواند راه بسيار مؤثر در پيشگيري به بيماري كوويد 19 مي باشد. همچنين با توجه به عدم شناخت از عوارض بعد از كرونايي كه ممكن است آسيب هاي شديدي به ريه ها و كليه ها و يا ساير اندام هاي بدن وارد كند كه اين آسيب ممكن است ساليان سال ماندگار و عوارض آن فرد را درگير نمايد، لذا در اين مورد با قطعيت مي توان گفت "پيشگيري بهتر از درمان است". از اين رو ما با استفاده از دانشي كه در ارتباط با اين ويروس داشتيم و همچنين پس از مطالعه مقالات، و يا ساير مستندات علمي توانستيم فرمولي را از اين مستندات استخراج كنيم كه بر پايه مستندات مي تواند 99 درصد از ويروس هاي پوشينه دار را ليز كند و بهترين محلول جهت شستشو دهان و بيني مي باشد. و در 30 ثانيه اثرات ويروس زدايي با درصد ذكر شده مي شود. در اين فرمول از مواد ذيل استفاده شده است. 1) مرطوب كننده كه در اينجا از گليسرول و سوربيتول استفاده مي شود اين تركيب منجر به از بين رفتن آرايش فضايي پروتئين هاي غشايي و همچنين تخريب پروتئين هاي غشايي مي شود و نفوذ پذيري غشا را براي تركيبات آنيوني، 2) تركيبات آنيوني كه در اين فرمول استفاده شده است كه مي توانند وارد غشا شوند و منجر به تخريب آن شوند شامل: 1) سديم بيكربنات، 2) سديم ايزوتيوسيانات، 3) سديم فلورايد، 4)سديم كلرايد. 3) تركيب غير آنيوني شامل تويين 20 (tween20) مي باشد اين تركيب منجر به استخراج پروتئين از سطح غشا مي شود. 4) اتانول كه منجر به دناتوره كردن پروتئين هاي غشايي ويروس مي شود. 5) آمونيوم كلرايد كه بر مبناي منابع از تكثير شدن ويروس در سلول ها جلوگيري مي كند و مانع آزاد شدن RNA ويروس به درون سيتوزول سلول هاي ميزبان مي شود. 6) اسيد چرب كه منجر به نشت غشا ويروس يا Leakage شدن آن مي شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/wAVRQ5RD3

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...