شماره اظهارنامه: 387101039

تاریخ اظهارنامه: 1387/10/25
شماره ثبت : 66093
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1389/05/20
طبقه بندی بین المللی:

خلاصه اختراع : زمينه و هدف: در دهه ي گذشته مطالعه زيادي در رابطه با اثر ميدان هاي الكترومغناطيسي بر سيستم عصبي انسان و حيوانات صورت گرفته است كاربرد روزافزون دستگاه هاي مولد امواج الكترومغناطيسي در زندگي روزمره باعث نگراني هاي بسياري در ارتباط با اثرات اين امواج بر سلامت انسان شده است. استرس مي تواند زمينه ساز بروز مشكلات فراواني در رفتار و عملكرد موجود زنده باشد. در اين مطالعه اثر امواج الكترومغناطيسي بر روي استرس موجود زنده مورد بررسي قرار گرفت. روش كار: در اين مطالعه بنيادي دو گروه 30 قطعه اي موش رت نر بالغ نژاد Wistar به مدت 80 دقيقه تحت معرض ميدان هاي الكترومغناطيس با شدت 700 ميلي گوس ناشي از جريان هاي الكتريكي مثلثي فركانس پايين (10 هرتز) و فركانس بالا (110 كيلوهرتز) قرار گرفته و از طريق آزمون Tail Pinch (T.P) مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج به دست آمده در بين گروه ها مورد مقايسه قرار گرفت. يافته ها: مقايسه ميانگين زمان پاسخ دهي و بروز رفتار استرسي در هر دو گروه قبل از تابش دهي و بعد از قرار گرفتن در معرض ميدان الكترومغناطيس با پالس مثلثي در فركانس 10 هرتز (فركانس پايين) و 110 هرتز در مدت زمان 80 دقيقه تابش دهي اختلاف معني دار را نشان مي دهد (0.05>P). بدين سان كه ميزان پاسخ دهي و بروز رفتار استرسي تحت اين نوع از ميدان ها شديدا كاهش يافته است. ولي مقايسه ميانگين گروه اول و دوم توسط آزمون آماري T-test با هم ديگر بعد از 80 دقيقه تابش با ميدان شدت مشابه و فركانس هاي مختلف جهت نشان دادن اثر فركانس به بروز رفتار نشان داد كه اختلاف معني داري بين اين دو گروه وجود ندارد. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده حاكي از اثر ضد استرس ميدان مغناطيسي پالس دار مثلثي است كه اين اثر در محدوده امواج راديويي AM شديدتر مي باشد. كلمات كليدي: ميدان الكترومغناطيسي، استرس، رت. سيستم الكترومغناطيسي پالس دار مثلثي كاهنده استرس و افسردگي يكي از مشكلات بزرگ بهداشتي و اقتصادي در جوامع بشري، بخصوص جوامع صنعتي پيشرفته و يا در حال توسعه در زمينه پزشكي مشكل بيماريهاي روحي و رواني و مرتبط با اضطراب و افسردگي مي باشد كه اثرات خود را بصورت بيماريهاي روحي و رواني و اختلالات اعصاب و روان و مغزي نشان مي دهد. ماحصل آن بروز در سبب شناسي اكثر بيماري ها خود را نمايان مي كند. هدف اين اختراع از بين بردن مشكلات ناشي از استرس و اضطراب افسردگي حاصل از آن است و پي آمدهاي ناشي از آن و ارتقا سطح سلامت در جامعه و بهداشت انسان مي باشد در اين اختراع براي اولين بار از امواج الكتريكي مثلثي در جهت توليد ميدان استفاده شده است. براي اولين بار در جهان اين نوع ميدانها در كاهش استرس و اضطراب و درمان قطعي افسردگي توسط اينجانبان صورت گرفته است. طراحي و محاسبات و ساخت اين سيستم جهت استفاده در انسان انجام گرفته است و آماده بكارگيري مي باشد كه بررسي ها و نتايج آن بصورت مقاله اي در مجله علوم پزشكي اردبيل به چاپ رسيده است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/6YDvedbKq

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه