شماره ثبت : 98881
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/09
طبقه بندی بین المللی: E04C 5/00

خلاصه اختراع : "كامپوزيت اليافي كاهنده حجم خاموت عرضي در ساختمان هاي بتني مصالحي است كه موجب حذف كامل خاموت عرضي در ناحيه هسته اتصال و همچنين كاهش حجم خاموت عرضي در تيرها و ستون هاي ساختمان هاي بتني مي گردد. با توجه به لرزه خيزي كشور ايران در ساختمان هاي بتني در نواحي لرزه خيزي زياد بر اساس آيين نامه هاي موجود مي بايست براي تامين شكل پذيري و مقاومت از حجم بالاي خاموت عرضي در نواحي انتهايي تيرها و ستون ها و همچنين هسته اتصال استفاده نمود كه اين حجم آرماتورگذاري عرضي موجب بروز مشكلات اجرايي از جمله نقص در بتن ريزي و ويبره صحيح بتن مي گردد كه اين مشكلات، موجب عملكرد نامناسب ساختمان هاي بتني در اثر وقوع زمين لرزه و تخريب آن ها مي شود. با توجه به خصوصيات مكانيكي مناسب مصالح كامپوزيت اليافي مورد طرح در اين اختراع ، اين مصالح جايگزين بتن معمولي در نواحي اتصالات تيرها و ستونها جهت حذف و كاهش خاموت هاي عرضي و تسهيل فرآيند اجرايي شده است به طوري كه اثر بخشي اين مصالح توسط نتايج آزمايشگاهي تحت بار چرخه اي مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است."

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/3P8D18rKW

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه