شماره اظهارنامه: 139250140003001157

تاریخ اظهارنامه: 1392/02/15
شماره ثبت : 82873
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1392/08/14
طبقه بندی بین المللی: B82 C04 E04

خلاصه اختراع : هدف از بررسي مواد در مقياس نانو، يافتن طبقه جديدي از مصالح با عملكردهاي نوين است، كه آن¬ها را مي¬توان به-عنوان مصالحي با عملكرد ويژه و چند منظوره بيان نمود. فناوري نانو يك حركت جديد در سيستم¬هاي توليد مواد ايجاد نموده است. در سالهاي اخير در موضوع اندركنش خاك و آلودگي تحقيقات وسيعي صورت گرفته است، اما در زمينه فرايند اندركنش آلايندههاي فلز سنگين و نانوكپسول¬ها و نانومواد تحقيقات قابل توجهي انجام نشده است. آلاينده فلز سنگين سرب، به¬عنوان يكي از آلاينده¬هاي فلز سنگين متداول در پروژه¬هاي ژئوتكنيك زيست¬محيطي شناخته شده است. در سال هاي اخير پژوهش¬هاي بر روي جذب آلاينده¬هاي فلز سنگين توسط نانورس¬ها صورت گرفته است، اما در زمينه قابليت نگهداري آلاينده¬ها و توليد نانوكپسول¬ها و نانومواد با فرايند جديد پژوهش¬هاي چنداني صورت نگرفته است. بر اين اساس در اين پژوهش تلاش شده است با توليد نانوكپسول¬هاي چند منظوره به روندي مناسب براي نگهداري آلاينده¬هاي فلز سنگين دست يافت. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا به توليد دو نوع ناكپسول پليمري با روكش سيليكاتي و نانوكپسول¬هاي باردار با روكش سيليكاتي پرداخته شد و با انجام يك¬سري آزمايش¬هاي ژئوتكنيك زيست محيطي شامل جذب اتمي، پراش اشعه ايكس (XRD) و تصوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي (SEM)، فرايند اندركنش نانوكپسول¬هاي فراوري شده، نانورس¬ صنعتي كلوزايت Na+ و نمونه رسي كائولينيت با آلاينده فلز سرب مطالعه شده است. نتايج تحقيق حاضر بيانگر آن است كه در غلظت cmol/kg-soil 100 آلاينده فلز سنگين سرب، نانوكپسول¬هاي پليمري با روكش سيليكاتي قابليت نگهداري بيش از 65% و نانوكپسول¬هاي باردار قابليت نگهداري بيش از 77% آلاينده فلز سنگين سرب را دارند. به عبارتي قابليت نگهداري آلاينده در نانوكپسول¬هاي پليمري با روكش سيليكاتي بيش از دو برابر نمونه رسي كائولينيت است و ميزان نگهداري آلاينده توسط نانوكپسول¬هاي باردار نسبت به نانورس¬ صنعتي كلوزايت Na+ در بيشترين غلظت آلاينده فلز سنگين بيش از 20% افزايش يافته است.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/zvDEZEJ8V

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...