تاریخ اظهارنامه: 1399/11/23
شماره ثبت : 105803
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/09/14
طبقه بندی بین المللی: E04B 1/19 E04B 1/38

خلاصه اختراع : اتصالات تير-ستون بتن آرمه نقاط حساس و كليدي قاب هاي خمشي بتن آرمه هستند كه نقش انتقال بارهاي ثقلي و جانبي را از تير به ستون بر عهده داشته و در صورت آسيب ديدن در برابر بارهاي زلزله موجب تخريب اعضا و حتي تخريب كلي سازه ميشود. يكي از مهمترين عوامل شكست اتصالات بتني، ضعف برشي هسته به دليل تركهاي قطري است كه علاوه بر انهدام اتصال، كارايي ستون را نيز مختل كرده و از آنجا كه ترميم اين ناحيه بسيار مشكل است، كارايي سازه نيز از بين مي رود. در اين اختراع، پس از بررسي هاي عددي و آزمايشگاهي بسيار بر روي اتصالات بتن آرمه، سعي شده است طرحي اجرايي و نوآورانه ارايه گردد كه بتواند با بالاترين بازده، ضعف برشي اتصالات بتني را از بين ببرد. در طرح پيشنهادي با استفاده از قرارگيري بولت هاي تقويتي بر روي نبشي هاي از قبل تعبيه شده در چهار كنج اتصال علاوه بر تقويت برشي اتصال، محصورشدگي اتصال نيز افزايش مي يابد كه اين موضوع نيز موجب بهبود عملكرد اتصال در بارهاي لرزه اي و افزايش شكلپذيري مقطع ميشود. نتايج آزمايشات و تحقيقات و همچنين ميزان اثربخشي طرح پيشنهادي در قسمت توصيف اختراع بطور مفصل ارايه گرديده است. طرح ارايه شده قابليت استفاده در ساختمانهاي موجود و ساختمانهاي در حال ساخت را دارد بگونه اي كه در ساختمانهاي موجود داراي ضعف برشي در محل چشمه اتصال ميتواند بعنوان طرح مقاومسازي و در ساختمانهاي در حال ساخت نيز ميتواند بعنوان طرح بهسازي مورد استفاده قرار گيرد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/public/P5VrkQbRj

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه