نسخه آزمایشی

ساخت كيج دستگاه رگولاتور براي ايستگاههاي تقليل فشار

شماره اظهارنامه: 139650140003014973

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27

شماره ثبت : 98311
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: F16K 3/00 F16K 5/00


خلاصه اختراع :

ساخت كيج دستگاه رگولاتور براي ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي به عنوان يك منبع انرژي تميز و اصلي از طريق خطوط انتقال گاز فشار قوي جهت ارسال به نقاط مصرف به ايستگاههاي تقليل فشار انتقال ميابد همانطور كه اشاره شد كاهش فشار در ايستگاههاي تقليل فشار جهت استفاده در ايستگاههاي پايين دست از جمله صنايع ، CNGها و مشتركين خانگي و تجاري صورت مي گيرد.،كاهش فشار توسط دستگاهي به نام رگولاتور صورت مي پذيرد كه در انواع و كلاسهاي متفاوتي در ايستگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد. وظيفه اصلي رگولاتور كاهش فشار مي باشد با توجه به شرايط فيزيكي گاز (وجود ناخالصي) كه منجر به از بين رفتن قطعات داخلي رگولاتور از جمله جزئ محدود كننده(مورد اختراعي) مي گردد و همچنين با عنايت به اينكه قطعات مورد اشاره وارداتي بوده، هزينه هاي سنگيني را متحمل دستگاههاي اجرايي(شركت ملي گاز) مي نمايد. (شكل Bb-shape و C5-shape: نماي قطعه ساخته شده ) با ساخت قطعه مورد نظر و عبور گاز از منافذ باز طراحي شده علاوه بر كاهش ساييدگي و راندمان بيشتر مقدار نويز دستگاه نسبت به مشابه اوليه كاهش چشمگيري داشته است كه به تبع آن هزينه هاي بهره برداري كاهش و عمر مفيد تجهيزات افزايش خواهد داشت .) نمونه تست شكل D-SHAPE) كليه قطعات اين دستگاه متناسب با شرايط ايستگاه تقليل فشار با در نظر گرفتن موارد ايمني و جنبه اقتصادي آن در ايران طراحي شده و در يكي از ايستگاههاي فوق نصب و تست شده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.