نسخه آزمایشی

يك ايرفويل و يك دستگاه توربين
AN AIRFOIL AND A TURBINE APPARATUS

شماره اظهارنامه: 139850140003000895
مالک/مالکان: شركت كارن مِيكنيك تئورانتا CAREN MEICNIC TEORANTA

نوع شخص حقوقي:سهامي محدود شماره ثبت: 475696


تاریخ اظهارنامه: 1398/02/09
شماره ثبت : 99377
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/07/01
طبقه بندی بین المللی: F03D 3/06


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر مربوط به يك ايرفويل براي حركت نسبي در يك سيال محيطي و يك دستگاه توربين داراي حداقل ايرفويل ارائه مي كند. ايرفويل متشكل از يك اسپار اصلي است كه داراي دو شكل برآمده و ابزارهاي تخليه است كه براي تخليه سيال هاي تبخير شده و ايجاد شده بر اثر ميعان به سمت خارج جريان سيال محيطي بر روي اسپار اصلي عمل مي كنند. اولين مورد از اين شكل هاي برآمده موجب سرعت دادن به جريان سيال محيطي مي شود تا سرعت آن به سرعت صوت برسد. عدد ماخ بعد از شكل برآمده اول همچنان افزايش مي يابد و سيال تبخير شده به محيط تخليه مي شود كه باعث مي شود هوا خنك شود كه موجب افزايش بيشتر سرعت جريان محيطي و كاهش فشار مي شود. در شكل برآمده دوم فشار كم باعث ايجاد رانش مي شود. همانطور كه جريان نسبت به شكل برآمده دوم حركت مي كند عدد ماخ كاهش مي يابد و سپس همانطور كه در ناحيه دوم به پايين مي رود افزايش پيدا مي كند. يك سيال ايجاد شده بر اثر ميعان تخليه مي شود كه باعث مي شود محتواي آب در هوا ميعان شود و گرما آزاد كند كه منجر به كاهش عدد ماخ و افزايش فشار مي شود. فشار افزايش يافته در شكل برآمده دوم نيروي رانشي توليد مي كند كه از آن مي توان براي چرخاندن يك روتور استفاده كرد. اختراع حاضر يك ايرفويل براي توليد كار و نيرو مستقيما از رطوبت داخل هوا ارائه مي دهد. اين اختراع وابستگي به سرعت باد ندارد و منبع انرژي آن مستقيما از جو محيط گرفته مي شود كه هميشه وجود دارد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/LJY2Z021

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع