نسخه آزمایشی

ساخت غشاهاي جذبي پلي سولفون/رس اصلاح شده با قابليت جذب و احياءپذيري بالا جهت حذف آرسنيك از آب
fabrication of PSf/modified clay adsorptive membranes with high adsorption capacity and regenerability for arsenic removal from water

شماره اظهارنامه: 139650140003009171

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/09

شماره ثبت : 98319
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C02F 9/00 C02F 1/00


خلاصه اختراع :

غشاهاي جذبي دسته اي از غشاهاي پليمري هستند كه با استفاده از توانايي هم زمان روش‌هاي جذب و غشا، قادر به حذف آلاينده هاي معدني در فشار عملياتي پايين هستند. از چند دهه پيش، وجود آرسنيك در آب به دليل بالا بودن ميزان سمي بودن آن تبديل به يك مشكل جديد جهاني شده وگسترش روش‌هاي كارآمد و كم‌هزينه جهت حذف آرسنيك از آب اهميت بسزايي يافته است. استفاده از فناوري غشاي جذبي به عنوان يك روش نوين و با صرفه و بدون نياز به هرگونه عمليات بعد از جداسازي كه مختص فرايندهاي غشايي است، بستري مناسب براي حذف آرسنيك مي باشد. قابليت جذب و احياء غشاهاي جذبي در عملكرد مناسب آن‌ها تأثير زيادي دارد. در اين اختراع از ذرات رس معدني اصلاح شده با اسيدهاي آمينه آرژنين و لايزين در ساخت غشاهاي جذبي استفاده شد. اين ذرات در pH آب طبيعي داراي بار مثبت بوده و قادر به جذب آنيون‌هاي آرسنيك مي باشند. آرژنين و لايزين در محيط‌هاي بازي داراي بار منفي شده و به راحتي آرسنيك جذب شده را دفع مي كنند. اين خاصيت آرژنين و لايزين باعث مي شود تا ذرات رس معدني اصلاح شده به راحتي قابليت جذب و احياء غشاهاي جذبي ساخته شده را افزايش بدهند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.