تاریخ اظهارنامه: 1393/08/14
شماره ثبت : 87609
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1393/08/14
طبقه بندی بین المللی: C09B C08C C08F

خلاصه اختراع : در اين ادعاي اختراع، رنگدانه فسفات روي پتاسيم به روش هم رسوبي شيميايي تهيه شده است. براي شناسايي اين رنگدانه از آزمون¬هاي پراش اشعه ايكس، طيف¬نگاري مادون قرمز و طيف¬نگاري رامان استفاده گرديد. به¬وسيله آزمون¬هاي فوق، فازهاي تشكيل شده از فسفات روي پتاسيم مورد تاييد قرار گرفت. سپس، مورفولوژي (شكل شناسي) رنگدانه بوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، خواص بازدارندگي خوردگي اين رنگدانه با فسفات روي تجاري، از طريق تهيه محلول اشباعي از رنگدانه ها درون محلول 5/3 درصد كلريد سديم، بوسيله طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي و ICP ارزيابي شد. در ادامه، پوشش اپوكسي حاوي رنگدانه فسفات روي پتاسيم تهيه گرديد و خواص محافظتي آن با آزمون مه نمكي تحليل شد. نهايتاً، پايداري اين پوشش با آزمون كدورت سنجي مطالعه شد. نتايج ارائه شده در اين ارتباط، بيانگر عملكرد بهتر بازدارندگي خوردگي فسفات روي پتاسيم و پوشش پيگمنته شده با اين رنگدانه، است. حوزه هاي كاربرد رنگدانه فسفات روي پتاسيم در صنايع مختلفي از قبيل نفت وگاز، رنگسازي و صنايع نظامي مي باشد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه