تاریخ اظهارنامه: 1393/12/03
شماره ثبت : 88229
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1393/12/03
طبقه بندی بین المللی: G04G H02J

خلاصه اختراع : شبكه هايبريد آنتن منوپالس فراپهن باند براي يك آنتن مارپيچي منوپالس فرا پهن باند مورد نياز است و طراحي آن براي دليل عرض باند وسيع فركانسي مشكل است. براي كشف و رديابي سيگنال هاي فعال در يك منطقه، با توجه به اينكه محدوده فركانسي و موقعيت توليد كننده اين سيگنال مشخص نيست نيازمند داشتن سيستمي هستيم كه بازه فركانسي وسيعي داشته باشد و سيگنال هاي محيط را بتواند دريافت كند و سنتز نمايد. در اين سيستم ها نياز به داشتن گيرنده و آنتن فرا پهن باند هستيم. مهم ترين مشكلي كه در طراحي اين سيستم ها وجود دارد، طراحي آنتن منوپالس فرا پهن باند است، به اين دليل كه بخش اصلي آنتن منوپالس فرا پهن باند، شبكه هايبريد آنتن منوپالس است كه طراحي در پهناي باند وسيع كار پيچيده اي است و با عناصر شناخته شده رايج به دليل پهناي باند كم قابل پياده سازي نيستند. براي طراحي عناصر موجود در شبكه هايبريد (تزويج كننده dB 3- 90 درجه متقارن و تغيير فاز دهنده تفاضلي 45 درجه متقارن)، نياز به كد نويسي و در نهايت براي صحت سنجي، نياز به شبيه سازي تمام موج عنصر ها خواهد بود. در اين اختراع اين عناصر فراپهن باند در محدوده فركانسي GHz 12 _GHz2 طراحي و ساخته شده اند.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه