نسخه آزمایشی

مشتقات پيريدين ديامينو
DIAMINO PYRIDINE DERIVATIVES

شماره اظهارنامه: 139750140003001818
مالک/مالکان: شركت نوارتيس آ جي NOVARTIS AG

نوع شخص حقوقي:AG شماره ثبت: 27030020612شماره ثبت : 98340
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: C07D 401


خلاصه اختراع :

مشتقات پيريدين ديامينو


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.