نسخه آزمایشی

دستگاه هوشمند كنترل پمپ هاي آپارتمان
Smart Pump Control Unit

شماره اظهارنامه: 139750140003006901
مالک/مالکان: آقاي جعفر اميري

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21
مخترع/مخترعان: جعفر اميري

شماره ثبت : 98344
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: H02P 3/06


خلاصه اختراع :

دستگاه ساخته شده جهت عملكرد درست وكنترل شده پمپ مي باشد كه ازاتلاف انرژي جلوگيري وهزينه هارا كم مي كند وباعث افزايش راندمان كاري پمپ مي گردد.ازخصوصيات ديگراين دستگاه كنترل تعداد start وstopهاي پمپ مي باشد كه اگربيشتراز حد معمول باشد آلارم زده وپمپ راoff مي كند يعني اگرلوله اي دچارتركيده گي شود وباعث شود پمپ مدت بيشتري روشن بماند دستگاه بعد ازمدتي فرمان off وروشن شدن آلارم مي دهد


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.