نسخه آزمایشی

دستگاه اندازه گيري ارتعاشات سازه هاي عمراني با دستگاه ارتعاش سنج و سرعت سنج ليزري مبتني بر اثر دوپلرشماره ثبت : 98345
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: G01H 11/04


خلاصه اختراع :

در اين پژوهش، ارتعاشات دقيق و سرعت نوسانات سازه¬هاي عمراني از قبيل پل¬ها و ساختمان¬ها با كمك طراحي دستگاه ارتعاش¬سنج و سرعت¬سنج ليزري اندازه¬گيري شده است. دستگاه ارتعاش¬سنج و سرعت¬سنج سازه¬هاي ساختماني دستگاهي است كه دربرگيرنده قطعاتي از قبيل ليزر (Laser)، تقسيم كننده نور (Beam Splitter)، آشكارساز (Detector)، سيستم جمع كننده نور (AutoFocus)، آينه (Mirror)، سازه مرتعش(Vibrating structure) ، دستگاه مولد پالس، (Pulse generator)، سلول براگ (bragg cell) و اسيلوسكوپ (Oscilloscope) مي¬باشد. اين دستگاه بر اساس شيفت دوپلر ايجاد شده به¬واسطه نوسانات جسم و تداخل اين نور با نور اصلي ليزر به اندازه¬گيري پارامترهايي از قبيل سرعت و جابجايي جسم متحرك مي¬پردازد. لازم به ذكر است كه در روش سنتي، اين اندازه¬گيري¬ها به¬طور محدود به وسيله امواج آكوستيك و ساير روش¬هاي ليزري انجام مي¬شد كه به¬دليل خطاي بالا در اندازه¬گيري، هزينه¬ي زياد ساخت، عدم كاربرد در شرايط بد و نامساعد آب و هوايي، عدم كاربرد در خارج از جو و... داراي محدوديت¬ها و نتايج غيرقابل اطمينان بسياري بود. با استفاده از روش پيشنهادي، نه تنها مي¬توان به¬طور بسيار دقيق سرعت، فركانس ارتعاش جسم مرتعش يا متحرك را بدست آورد، بلكه مي¬توان به كمك آن تمام معايب روش¬هاي سنتي را از بين برد و بازدهي كار را به ميزان چشمگيري افزايش داد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.