نسخه آزمایشی

سوند فولي سه راهه جهت شست و شوي مثانه
Triway Foley catheter for bladder irrigation


تاریخ اظهارنامه: 1397/07/02

شماره ثبت : 98351
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: A61M 1/00


خلاصه اختراع :

يكي از علل چالش برانگيز مراجعات بيماران به اورژانس هاي جراحي كليه و مجاري ادراري خونريزي واضح ادراري است كه عمدتا به دنبال آسيب هايي همچون بدخيمي رخ مي دهد. اولين عملكرد در برخورد با چنين بيماراني شست و شوي مثانه تا صاف شدن مايع خروجي توسط پزشك مي باشد. در حال حاضر اين امر به كمك سوند فولي هاي سه راههه با سوراخ هاي طرفي رخ مي دهد كه عموما پزشك و بيمار را با مشكل انسداد به وسيله لخته و نياز به تع


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.