نسخه آزمایشی

سيستم اتوماتيك ارزيابي كيفيت تراش دندان قبل از روكش
An Inteligent system for evaluating the quality of tooth preparation during making a crown

شماره اظهارنامه: 139750140003000963


شماره ثبت : 98352
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/02/02
طبقه بندی بین المللی: A61C 5/00


خلاصه اختراع :

سيستم اتوماتيك ارزيابي كيفيت تراش دندان قبل از روكش طبقه بندي بين المللي: tooth crowns for capping teeth A61C 5/70 تراش دندان قبل از استقرار روكش روي آن از اصول پايه و اوليه آماده سازي دندانها است و اجراي آن در بيماران، نقش به سزايي در موفقيت نهايي روكش دارد. با توجه به تعداد بالاي دانشجويان عملا فرصت تمرين زير نظر استاد وجود ندارد و نياز به سيستمي اتوماتيك احساس ميشود تا امكان خود-ارزيابي كيفيت تراش دندانها را براي دانشجويان بدون نياز به نظارت مستقيم استاد فراهم كند. اين اختراع وسيله اي است كه بوسيله عكسبرداري استاندارد شده از مولاژهاي دندان و سپس تحليل كامپيوتري تصاوير مي تواند ميزان تراش دندانهاي كانديد براي پروتز ثابت(روكش) را مشخص كند. در اين وسيله با استفاده از پايه ثابت براي قرار گيري مولاژ و دوربين، عكسهايي با معيارهاي ثابت از مولاژهاي قبل و بعد از تراش دندان گرفته مي شود. بعد از آن عكسهاي قبل و بعد از تراش هر دو در يك محيط گرافيكي طراحي شده آپلود مي شوند و در نهايت با اجرا كردن برنامه و استفاده از الگوريتم هاي لبه يابي، مرزهاي هر دندان مشخص مي شوندو با استفاده از الگوريتم هاي رجيستريشن كاربر مي تواند خصوصيات تراش را در هر نقطه با دقت بيشتر (ميزان تراش، زاويه تراش و ديگر شاخصهاي تراش به صورت كمي) بررسي كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.