تاریخ اظهارنامه: 1397/07/02
شماره ثبت : 99779
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/09/05
طبقه بندی بین المللی: A61B 5/02

خلاصه اختراع : اندازه گيري فشار وريدي مركزي به طور متداول انجام مي گيرد. شيوه هاي متعدد اندازه گيري فشار وريدي مركزي نشان از آن دارد كه تا كنون شيوه اي كه مورد توافق نظر همگان باشد يافت نشده است. ساده ترين روش كه صد البته ارزان و دقيق به نظر مي رسد، بدون نياز به هرگونه تجهيزات و امكانات و تنها به كمك يك لوله الحاقي (extension tube) و يك سه راهي انجام مي شود. در اينجا، مايع سرمي كه در ارتفاعي بالاتر از سطح بدن بيمار و به تبع وريد مركزي قرار گرفته است، در جهت عروق، حركت مي كند و در ميانه ي راه، در صورت فشار بالاي وريد مركزي، در لوله ي الحاقي بالا مي آيد كه ارتفاع اين مايع، تخميني است از فشار مايع وريدي مركزي بيمار. روش ساده ي اخير حداقل ميزان از خطاي ابزار را داراست؛ اما خطاي قابل توجهي بين فردي در افراد اندازه گيري كننده مشاهده مي شود. در صورتي كه يك معيار و وسيله ي يكسان جهت اندازه گيري فشار وريدي مركزي وجود داشته باشد، خطاي انساني به حداقل مي رسد. وسيله اي كه در نظر داريم شامل يك لوله ي قائم است كه لوله ي الحاقي درون آن وارد مي شود و به كمك ليزر و نمايشگري كه به موازات ستون مايع بر روي نواري حركت مي كند، ارتفاع مايع سرمي و اندازه گيري فشار مورد نظر صورت مي گيرد. هم چنين با نصب ضريب هاي متناسب با فشار جوي بر پايه مي توان اميدوار بود تا اندازه گيري فشار وريدي مركزي به طور دقيق تر صورت پذيرد. با توجه به شيوع بالاي تصادفات در كشور و نياز مبرم بسياري از بيماران بخصوص بيماران بخش هاي اورژانس، جراحي و مراقبت هاي ويژه نسبت به اندازه گيري فشار مركزي وريدي، دقت و سرعت در اندازه گيري مهم تلقي مي شود كه اين ابزار با كاهش حداكثري خطاي انساني، اين مهم را تامين خواهد كرد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/vYpjXYYKx

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...