نسخه آزمایشی

جك بالابر وينچي براي خودرو هاي سبك و سنگين
User-friendly jack for vehicles

شماره اظهارنامه: 139750140003004358

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/21
مخترع/مخترعان: احد خداپرست شيرازي

شماره ثبت : 98359
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/25
طبقه بندی بین المللی: B66F 3/00


خلاصه اختراع :

جك ها ي خودرويي از جمله لوازمي است كه در خودرو ها در كنار ساير ابزار آلات هميشه بايستي در دسترس باشد و در واقع جز لوازم ضروري در هر خودرو محسوب مي شود. جك هاي مختلفي براي كاربرد هاي مختلفي در صنعت و خودرو سازي ساخته شده اند كه هر كدام متناسب با نوع كاربردشان داراي معايب و مزاياي زيادي هستند. در اين ميان جك هاي كتابي بيشترين كاربرد را در خودرو ها دارند كه اين نوع جك ها به دليل ايجاد خستگي در فرد، سخت بودن عمليات بالا و پايين بردن، بد زاويه بودن نسبت به ارگونومي بدن افراد و نيز ايمني كم و پيچيدگي احتمالي در زير خودرو ها، كار با آنها را براي افراد مشكل ميكند. حال اگر فرد مورد نظر راننده ي خانم باشد اين مشكل بيش از پيش تشديد مي شود. در جك اختراعي مورد نظر ما تمامي موارد بالا كه جز عيوب جك هاي كتابي است تا حد قابل قبولي برطرف گرديده است و بر مقاومت و سرعت عمل جك افزوده گرديده است، در اين نوع جك ضريب ايمني استفاده نيز فزوني گشته است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.