نسخه آزمایشی

مبدل حركت رفت وآمدي به حركت دوراني پيوسته در يك جهت
Device for converting reciprocal motion into continuous rotary motion

شماره اظهارنامه: 139650140003006799

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/10

شماره ثبت : 98363
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/25
طبقه بندی بین المللی: F16H 19/00 F16H 21/00 F16H 21/00


خلاصه اختراع :

در طبيعت - به صورت مستقيم يا غير مستقيم - نيروها و حركت هاي نوساني و رفت وآمدي گوناگوني وجود دارد كه مي توان از آنها استفاده كرد مثل نيروي موج ، نيروي باد، جزر و مد،.... يكي از ساده ترين راه حل ها براي استفاده از اين نيروها، تبديل حركت نوساني به دوراني است كه در صورت تحقق آن مي توان مثلا حركت دوراني را در يك ژنراتور به برق تبديل كرد. اختراع حاضر مكانيزمي را براي تبديل حركت رفت وآمدي به حركت دوراني پيوسته در جهت معين معرفي مي كند. كاركرد دستگاه مورد ادعا مستقل از دامنه و بسامد (فركانس) حركت رفت وآمدي است. مي توان متناسب با نياز، سرعت دوراني و يا گشتاور روي محور خروجي دستگاه اختراع شده را مستقل از شرايط حركت رفت وآمدي به دست آورد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.