نسخه آزمایشی

سيستم كنترل الكترونيكي تزريق گاز به مانيفلد ورودي موتورهاي ديزلي
air/feul ratio electronic control system in diesel engine


تاریخ اظهارنامه: 1396/09/09

شماره ثبت : 98371
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/26
طبقه بندی بین المللی: F02D 19/00 F02D 19/00


خلاصه اختراع :

اين سيستم شامل يك بالن هوا، سنسور دورسنج، شير برقي و مدار الكترونيكي ميباشد وقتي با فشار دادن پدال گاز توسط اپراتور، موتور شتاب مي گيرد نسبت هوا به سوخت رقيق مي شود و آلايندگي گاز خروجي افزايش مي يابد اين مشكل با اين سيستم بدين ترتيب حل مي شود كه با افزايش شتاب، سنسور دورسنج سيستم، با كوچكترين افزايش دور موتور، پالس افزايش دور را به ميكرو ارسال ميكند و مدار سيستم، دستور باز شدن شير برقي بالن هوا را صادر مي كند با ورود هواي اضافي به مانيفلد ورودي، ضريب پرشدگي سيلندر بيشتر مي شود و درصد آلايندگي گازهاي خروجي كاهش مي يابد. اين حالت تا متغير بودن دور موتور ادامه يافته و با تثبيت دور موتور بطور اتوماتيك قطع ميشود. اين سيستم در موتورهاي پرخوران مجهز به دمنده ها نيز از كارآيي لازم برخوردار است زيرا دور دمنده ها متاثر از دور موتور بوده و در شتاب مثبت افزايش آلايندگي گاز خروجي به قوت خود باقي خواهد ماند. بالون هوا نيز، هواي لازم را پس از پر شدن بالن ترمز از هواي مازاد پمپ باد دريافت ميكند. دقت سيستم با كاليبره كردن گراديان دور توسط اپراتور (از طريق شاسي مربوطه) تنظيم مي شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.