نسخه آزمایشی
شماره اظهارنامه: 139550140003010581

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/04
شماره ثبت : 92680
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/04/13
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/00 E02D


خلاصه اختراع :

آزمايش برش مستقيم يكي از پركاربردترين آزمايشها براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومت برشي خاك (چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي) است. در اين آزمايش نمونه خاك دورن جعبه برش دستگاه برش مستقيم قرار گرفته و سپس به آن نيروهاي قائم و افقي وارد ميشود تا خاك در راستاي يك صفحه افقي گسيخته شود. از آنجا كه غالباً در كارهاي اجرايي يا تحقيقاتي نياز به انجام تعداد زيادي آزمايش ميباشد، محدوديتهايي مانند تعداد محدود و قيمت نسبتاً بالاي جعبه برش اصلي دستگاه برش مستقيم، عدم امكان ساخت نمونه¬هاي سست و فاقذ چسبندگي در خارج جعبه برش اصلي و كمبود وقت كار را بسيار سخت و زمانگير و گاه غير ممكن ميسازد. اختراع حاضر كه يك جعبه برش با كاركردي دقيقاً شبيه به جعبه برش اصلي دستگاه برش مستقيم است و در آن محاط ميشود (نقشه¬هاي 1 تا 3)، با قيمتي در حدود 10 درصد جعبه برش اصلي اين امكان را فراهم ميكند كه تعداد زيادي نمونه آماده آزمايش خارج از جعبه برش اصلي تهيه شود و زمان انجام آزمايشها تا چندين برابر كاهش يابد. اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي-يابد كه در كارهاي تحقيقاتي، نمونه¬هاي خاك غير چسبنده و سست، پيش از انجام آزمايش نياز به عمل آوري به مدت طولاني نيز داشته باشند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/RbDW6NJKO

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...