نسخه آزمایشی

شماره ثبت : 92983
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1395/09/16
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/00 G01N 27/00


خلاصه اختراع :

رنگ هاي بازيك از جمله رنگ‌هاي مورد استفاده براي رنگرزي پشم ، ابريشم ، پنبه و الياف آكريليك مي‌باشند. به دليل كاربرد زياد و مشكلات ناشي از نفوذ در آب‌هاي سطحي و زيرزميني در اثر تخليه پساب حاوي اين‌ رنگ‌ها در محيط، توجه به مسائل زيست‌محيطي و تصفيه پساب در شيفت‌هاي كاري، كه اين‌گونه رنگ‌ها استفاده مي‌شوند ضروري است. بايستي به اين امر نيز توجه كرد كه رنگزاها در دماهاي بالا و حضور نور، پايدار بوده و مي‌توانند مدت زمان زيادي را در محيط باقي‌بمانند. در اكثر موارد روش‌هاي مرسوم نظير طيف‌سنجي نوري، طيف‌سنجي جرمي، كروماتوگرافي مايع براي اندازه‌گيري غلظت رنگ‌زاها در محلول به كار برده مي‌شوند. اما بايستي توجه داشت براي اندازه‌گيري دقيق غلظت رنگزا با هريك از روش‌هاي ذكر شده، نمونه رنگ بايستي عاري از ناخالصي‌ها باشد. يكي از روش‌هاي ساده، دقيق و انتخاب‌پذير براي اندازه گيري گونه‌هاي آلي، روش مبتني بر الكتروشيمي مي‌باشد. در اين پژوهش يك حسگر الكتروشيميايي به منظور شناسايي و اندازه‌گيري رنگزاي بازيك قرمز 13 در محلول‌هاي آبي طراحي و ساخته شده است. براي ساخت اين حسگر، سطح الكترود كربن سراميكي در ابتدا با لايه‌اي صفحه‌هاي گرافن اكسيد به روش قطره كوچك پوشش داده شده و سپس نانوذرات نقره بر رو اين صفحه‌ها به صورت خودآرايش يافته سنتز شدند. رفتار الكتروشيميايي حسگر پيشنهادي در طي مراحل ساخت در محلول حاوي رنگزاي قرمز 13 مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص‌هاي تجزيه‌اي اين حسگر با روش طيف‌سنج نوري مقايسه شد. نتايج اين مقايسه حاكي از دامنه خطي وسيع‌تر و حدتشخيص كمتر براي روش پيشنهادي مي‌باشد. حسگر پيشنهادي توانايي اندازه‌گيري رنگزاي بازيك قرمز 13 را در دامنه غلظتي μM 100-5/0 با حد تشخيص μM 2/0 را داراست. همچنين اين حسگر عملكرد خوبي را در محلول‌هايي حاوي نانوذرات يا ذرات كربني از خود نشان داد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/9MK8m1xDY

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...