نسخه آزمایشی

فرايند براي بازيابي مايعات پردازش از جريان حاوي فلزات قليايي خاكي نمك.
PROCESS FOR RECOVERING PROCESSING LIQUIDS FROM STREAMS CONTAINING ALKALINE EARTH METAL SALTS.

شماره اظهارنامه: 139550140003013402


شماره ثبت : 98380
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1395/11/03
طبقه بندی بین المللی: B01D 53/14


خلاصه اختراع :

A process for recovering processing liquids from a feed stream which contains processing fluid, water, and at least one alkaline earth metal cation. The process includes reacting at least one alkaline earth metal cation with a suitable anion to form a substantially water-insoluble salt precipitate, the precipitate being formed in one of a fractionation column having a forced recycle loop or a flash vessel having a forced heated recycle loop.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.