نسخه آزمایشی

حفاظ اشعه معلّق بر صندلي
Chair Suspended Zero Gravity X-ray Protection Device

شماره اظهارنامه: 139750140003003051

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/12
مخترع/مخترعان: احسان بهرامعلي

شماره ثبت : 98392
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/28
طبقه بندی بین المللی: A61B 6/00


خلاصه اختراع :

حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان ايكس در مداخلات پزشكي اهميّت ويژه اي يافته است. حفاظ هايي كه به صورت به تن كردني (اپرون) براي اپراتورها در دسترس مي باشد، نظر به به كارگيري تركيبات سرب يا اكسيد سرب در آنها بسيار سنگين وزن هستند. اين خود باعث فرسودگي شغلي و كاهش دقت در عملكرد اپراتورها مي گردد. اپرون هايي بدون وزن فعلي به صورت معلّق بر ميز كار، تخت بيمار يا سقف اتاق عمل مي باشند كه به طور فزاينده اي با محيط عمل و آزادي حركت اپراتور تداخل ايجاد مي كنند. اختراع فعلي ساختاري را معرفي مي كند كه ضمن تضمين محافظت حداكثري در برابر اشعه ايكس با به كارگيري سرب با ضخامت بالا در ساختار اپرون، از تحميل وزن اضافه آن به اپراتور جلوگيري كرده و آزادي حركت او را نيز محدود نمي كند. اين حفاظ به صورت داربستي بر يك صندلي چرخدار با قابليت تنظيم ارتفاع سوار مي شود و پرده هايي را در جلوي بدن اپراتور معلّق نگه مي داردكه در نزديك ترين فاصله نسبت به اپراتور بر تن وي پوشيده مي شوند و قابليّت جابجايي در محور طولي را نيز علاوه بر چرخش و تنظيم ارتفاع براي وي فراهم مي كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.