شماره اظهارنامه: 139450140003013987

شماره ثبت : 95085
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/12/06
طبقه بندی بین المللی: F28B

خلاصه اختراع : دستگاه مبدل سه مرحله اي نور - الكتريك وسيله اي است كه در سه مرحله، انرژي حاصل از تشعشعات نوراني را به انرژي الكتريكي قابل مصرف در سيستم هاي الكتريكي تبديل مي نمايد. مرحله نخست عبارت است از تشخيص جهت تابش نور خورشيد و عمود قرار گرفتن رفلكتور نسبت به شعاع تابشي نور و تمركز نور در محفظه ي تبديل انرژي. مرحله دوم عبارت است از تبديل انرژي نوراني به انرژي حرارتي، در اين مرحله نور از يك سطح شفاف وارد محيطي تيره مي گردد كه توسط مواد عايق حرارتي نسبت به محيط اطراف پوشيده است و سعي مي گردد كه تمام انرژي نوراني به انرژي حرارتي تبديل شده و در آن محيط محصور گردد. مرحله سوم شارش انرژي حرارتي در ساختار ترموپيل و توليد انرژي الكتريكي، كه در اين مرحله انرژي حرارتي در ساختار ترموپيل از سمت دماي زياد به سمت دماي كم شارش داده مي شود كه اين سبب توليد انرژي الكتريكي مي شود.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/P8K17rkVW

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...