نسخه آزمایشی

دستگاه آزمون خستگي سايشي (فرتينگ) با قابليت كاركرد در محيط روانكار و دماي زياد
Fretting fatigue test machine with functionality in lubricant and high temperatureشماره ثبت : 98399
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/09/10
طبقه بندی بین المللی: G01N 3/34


خلاصه اختراع :

در اين طرح، يك دستگاه تست خستگي سايشي (فرتينگ) با نوآوري دما بالا به همراه سيال روانكار به دستگاه تست خستگي طراحي و اضافه مي¬شود. فرتينگ به معني سايش اصطكاكي ارتعاشي است كه در جناح پايين رينگ پيستون خودرو، اجزاي موتور توربين، اكسل، كلاهك شاتون و... اتفاق مي-افتد. با به كارگيري اين آزمون مي¬توانيم به آلياژ بهينه براي طراحي موارد فوق دست يابيم و به طور تخصصي با رسيدن به آلياژ مناسب در پيستون، عملكرد موتور را بهبود مي¬دهيم. در اين طرح با بررسي مدل¬هاي موجود از خستگي سايشي، ايده ساخت دستگاه خستگي سايشي دما بالا با امكانات خاص نظير شرايط كنترل نرخ سايش و غيره مطرح گرديده است. در طرح حاضر با استفاده از يك رينگ نگهدارنده كه در اطراف نمونه تحت دوران قرار مي¬گيرد، امكان ثابت كردن پدها در دو طرف قطعه آزمون و ايجاد شرايط سايش فراهم خواهد شد. نيرويي كه پدها به نمونه وارد مي¬كند توسط نيروسنج اندازه¬گيري خواهد شد. اين نيرو توسط فنرهايي كه در پشت پد تعبيه شده¬اند ايجاد خواهد شد. مقدار نيرو با پيچ تنظيمي كه ميزان فشردگي فنر را تعيين مي¬كند، كنترل خواهد شد. به منظور ايجاد شرايط روانكاري، روي پدها مسيري ايجاد گرديده كه روغن از آن خارج شده و با نمونه آزمون در تماس خواهد بود. تزريق روانكار به ابتداي اين مسير توسط پمپ هيدروليكي با قابليت تنظيم فشار انجام خواهد شد. فشار تزريق روغن مي¬تواند تعيين‌كننده نرخ سايش و ضريب اصطكاك باشد. در بخش زيرين قطعه ظرفي براي جمع¬آوري روغنِ ريخته شده از اطراف پدها و نمونه تعبيه شده است. علاوه بر تجهيزات فوق، با استفاده از گرمكن الكتريكي كه در اطراف قطعه آزمون قرار خواهد گرفت، دماي آن در حين آزمون تحت كنترل خواهد بود و شرايط انجام آزمون در دماهاي بالا فراهم مي¬گردد. دما قطعه توسط گرمكن بالا مي¬رود و مقدار دماي قطعه توسط تفنگ مادون قرمز قرائت خواهد شد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.