نسخه آزمایشی

دستگاه آزمايش صحرايي خراش پوسته خاك
Soil crust scratching field test apparatus

شماره اظهارنامه: 139850140003003186

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/23
شماره ثبت : 100387
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/11/28
طبقه بندی بین المللی: G01N 11/14


خلاصه اختراع :

پديده فرسايش باد و در نتيجه انتشار گردوغبار يك فرآيند طبيعي است كه در دهه هاي اخير به دليل دستكاري انسان در طبيعت شدت گرفته است. انتشار گردوغبار به صورت اساسي توسط برخورد ذرات بادبرد با سطح و سايش خاك دانه ها و پوسته سطحي ايجاد مي گردد و نرخ انتشار بستگي شديدي به نيروهاي چسبندگي بين ذرات در سطح خاك دارد كه توسط روابط تئوري قابل تعيين نيستند. تاكنون روش هاي مختلفي براي حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش بادي ارائه شده است كه يكي از رايج ترين اين روش ها ايجاد پوسته مصنوعي در سطح خاك با افشاندن تركيبات شيمايي و يا تلقيح باكتري بر روي خاك است. با اين حال، روش مناسبي براي اندازه گيري مقاومت اين پوسته ها در مقابل فرسايش بادي وجود نداشته و در عمل پيش بيني سايش و شكست آن ها در فرآيند هاي فرسايش بادي نا موفق بوده است. دستگاه آزمايش صحرايي خراش پوسته خاك ارائه شده با ايجاد خراش در سطح خاك در فرآيندي مشابه با سايش ايجاد شده توسط ضربه ذرات بادبرد، امكان اندازه گيري دقيق انرژي شكست پيوند هاي ضعيف و قوي بين ذره اي در پوسته ها را فراهم آورده و زمينه مناسبي را براي ايجاد چهارچوبي براي پيش بيني فرسايش پذيري و سايش آنها مهيا مي كند.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/WB710G21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع