نسخه آزمایشی

منبع فسفات براي كشاورزي و صنايع غذايي
SOURCE OF PHOSPHATE FOR AGRICULTURE AND THE FOOD INDUSTRY

شماره اظهارنامه: 139550140003002772
مالک/مالکان: شركت اكوفوس اس اي Ecophos SA

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 076250


تاریخ اظهارنامه: 1395/03/11
مخترع/مخترعان: محمد تخيم Mohamed TAKHIM

شماره ثبت : 98413
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/02


خلاصه اختراع :

اين اختراع به يك نمك فسفات به شكل جامد با فرمول Mn(HP04)y.zH20 مربوط است كه در آن M عبارت از Na ، K ، NH4 است، n = 2 ، و y = 1؛ يا M عبارت از Ca است، n = 2 ، و y = 3؛ يا M عبارت از Al يا Fe است، و در آن z عبارت از 0، 1 يا 2 است؛ در نمك فسفات مزبور فسفات وجود دارد كه به صورت يك P205 بيان مي شود و بين 30 و 50% وزن نمك است، با اين صفت مشخصه كه مقدار كادميوم موجود در آن كمتر از 0.40 ppm است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.