شماره اظهارنامه: 139750140003006837

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/20
مخترع/مخترعان: محمدرضا باتواني
شماره ثبت : 100438
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/12/04
طبقه بندی بین المللی: A63B 22/00 A63B 23/00

خلاصه اختراع : "در اختراع ايجاد شده بررسي قدرت و استقامت عضلاني آبدومينال انجام مي شود. بحمد خدا در دستگاه حاضر كه جهت فرد رو به زمين است؛ با انقباض قوي عضلات شكم و البته طراحي زيباي وزنه ها و ريل گذاري هاي انجام گرديده در دستگاه انقباض گروه عضلاني آبدومينال شكمي فلكشن تنه را موجب خواهد شد. همچنين در اختراع حاضر افراد قهرمان نيز ميتوانند با استفاده از صفحات پيش بيني شده قرار گرفته در دستگاه اعمال فشار به خود را بيافزايند در حالي كه كنترل وزنه ها نيز بعهده دستگاه است و ورزشكار فقط تمركز و تلاش خود را به سوي اجراي حركت متركز مي نمايد. همچنين به لطف خدا در دستگاه حاضر افرادي كه از آمادگي مناسبي برخوردار نيستند و نمي توانند حركت درازو نشست را انجام دهند با پيش بيني يك قرقره مناسب از لحاظ مكانيكي قادرند تا از صفحاتي كه در قسمت قبل فشار اعمال شده به ورزشكار را افزون مي نمود با تغيير حالت قرقره بالعكس بعنوان حالت كمكي در خم كردن و فلكشن تنه خود بهره ببرند. دستگاه طراحي شده حاضر معيار بسيار مفيدي براي بررسي قدرت گروه عضلاني آبدومينال افراد مختلف مي باشد. پيش از آن دستگاهي كه بتواند همچون دستگاه هاي پرس سينه يا پرس پا ميزان وزنه جابجا شده را گزارش كند نبوده است، بحمد الهي با پيش بيني بخش صفحه وزنه در دستگاه اختراع شده حاضر، اندازه گيري قدرت عضلاني آبدومينال شكمي با يك بار اجرا (1RM) به راحتي قابل ثبت است"

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/b6DeEOPDw

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه