نسخه آزمایشی

وسيله ثابت كننده كره چشم در جراحي ها و معاينات چشمي با استفاده از ترمز سيليكوني


تاریخ اظهارنامه: 1398/08/11
شماره ثبت : 100490
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/12/07
طبقه بندی بین المللی: A61B


خلاصه اختراع :

خلاصه توصيف اختراع:با نظر به ظرافت عمل جراحي چشم حركت كره چشم و عدم توانايي در نگهداشتن كره چشم امكان بروز آسيبهاي مهلك به كره چشم افزايش مي يابد. لذا وجود ابزاري كه بتواند به نگهداري و ثابت كردن كره چشم جهت انجام اعمال جراحي نيز كمك كند، بسيار مورد نياز خواهد بود. اختراع حاضر از سه قسمت تشكيل شده است كه شامل قسمت دماغي، قسمت فيكس كننده قطب دماغي كره چشم و قسمت فيكس كننده قطب تمپورال كره چشم است. قسمت هاي مذكور توسط پين هاي تنظيم شونده به يكديگر متصل شده و قابليت اتصال و جداشدن مكرر را دارند. بخش دماغي اين اختراع ساختاري خميده و U شكل داشته كه در حين به كارگيري بر روي بيني قرار گرفته و توسط پيچ تنظيمي محكم مي گردد. پيپ تنظيمي در محل اتصال و تماس با دماغ داراي قطعه اي سيليكوني بوده كه در حين تماس و فيكس شدن به دماغ آسيبي نمي رساند. در اين اختراع قطعه فيكساتور قطب دماغي و قطب تمپورال وظيفه نگهداري كره چشم را در حين جراحي بر عهده دارند. ساختار فيكساتور دماغي و تمپورال باين شرح است كه داراي بازوي متصل شونده به قطعه دماغي بوده كه توسط پين متصل و محكم مي گردد. همچنين جهت فيكس نگاه داشتن كره چشم بخشي از آنها از قطعه سيليكوني ساخته شده كه داراي قوسي مطابق با انحناي كره چشم مي باشند. پيچ هاي تنظيمي موجود در هركدام از فيكساتورها وجود داشته ميزان تماس قسمت سيليكوني با كره چشم توسط آنها تنظيم مي گردد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/5KBNM921

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع