نسخه آزمایشی

دستگاه شبيه ساز بارش برف با قابليت (يا توانايي) شناسايي رواناب

شماره اظهارنامه: 139750140003010823

شماره ثبت : 100724
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/01/16
طبقه بندی بین المللی: F25C 3/04


خلاصه اختراع :

توزيع غيريكنواخت بارش در سطح كشور باعث شده كه در اثر رگبارهاي شديد ناگهاني با جاري شدن سيل در مناطق مختلف، زمينه فرسايش خاك فراهم آيد، به طوري كه هر ساله مقاديري از خاك‌هاي حاصلخيز از چرخه توليد خارج شده و تبعات فراواني مانند انباشت رسوبات در پشت سدها، از بين رفتن پوشش گياهي، افزايش وقوع سيلاب و آلودگي خاك را به همراه دارد. در اين ميان روانـاب بـرف بخـش اصـلي جريان رودخانه‌ها به شمار مي‌رود. مطالعـات زيـادي اهميـت اندازه‌گيري دقيق پارامترهاي برف در رواناب و فرسايش را نشان داده است. به‌همين دليل پيش‌بيني رواناب حاصل از برف و باران به صورت توام به برنامه‌ريزي و مديريت مـؤثرتر در منـابع آب كمك مي‌كند. دستگاه حاضر، امكان اندازه‌گيري فرسايش و رواناب ناشي از بارش برف و ذوب آن را فراهم مي‌نمايد. در اين راستا، فرسايش تحت تأثير عوامل فرساينده مختلف نظير بارش برف، باران، باد و رواناب ناشي از ذوب برف را مي‌توان بطور دقيق و مشابه با شرايط طبيعي اندازه‌گيري نمود. اين دستگاه در زمينه مطالعه فرسايش و حفاظت خاك با موضوع شبيه‌سازي انباشت و ذوب برف در مكان‌هايي كه در آن ذوب برف نقش قابل‌توجهي در جريان رواناب، تعادل آب و همچنين توليد رسوب ناشي از آن دارد، كاربرد دارد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/J32MRG21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع