شماره اظهارنامه: 139650140003012386

تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
شماره ثبت : 100793
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/01/24

خلاصه اختراع : پيشگفتار:طراحي وتزئين ديوارهاي داخلي ساختمان ها از ديرباز يكي از دغدغه هاي همگان بوده است.درطي اين سالهاپوشش هاي ديواري متنوعي ازجمله انواع رنگها ،پتينه ،بلكا وكاغذ ديواري براي اين مهم باهم دررقابت هستند كه هركدام ويژگي هاي مثبت ومنفي داشته اند وشايد هيچ يك رضايت كامل راايجاد نكرده است. شركت نما سازان پارسه كه فعاليت رسمي خود راازسال 1386درزمينه توليد بلكا شروع كرده است وتاكنون محصول خودرا به چندين كشورهمسايه صادر كرده است درصدد توليد محصولي برآمده كه تلفيقي ازتمام اين پوشش هاي ديواري باشد كه نه تنها ويژگي هاي مثبت هركدام راپوشش دهد بلكه معايب راهم مرتفع گرداند تاگامي نوين دراين عرصه بردارد. ايده طرح:درصنعت طراحي دكوراسيون خاصه طراحي ديوارها همواره يكي ازمشكلاتي كه سده راه كارفرما است،اين است كه هيچ ازپوشش هاي توليد شده نمي توان ايده وطراحي خاصي كه كارفرمادارد رااجرانمايد واينكه براي مثال : براي پياده كردن طراحي كه آقا يا خانم براي منزل خود دارد نياز به نقاش و نصاب است كه كارفرما خود نمي تواند اين كار راعهده دار شود كه اين خود هزينه اي رامازاد برهزينه ي مواد اوليه به همراه خواهد داشت.درضمن طرح نهايي اعمال شده در بيشتر موارد باطراحي كه كارفرما پيشنهاد داده است فاصله چشمگيري دارد،همين امرباعث شد كه شركت نماسازان پارسه سلونما را اختراع نمايد كه باآن هرشخصي به راحتي مي تواند نماي داخلي ياخارجي هر فضايي را اعم ازمحل كاروزندگي خود را به تنهايي طراحي والبته اجرانمايد. مزيت طرح : سلونما يك پوشش سلولزي است كه از الياف طبيعي (پنبه-سلولز) ، سنگريزه هاي سبك معدني، زرين سلولزي ودرصدي كاغذ تهيه شده است.اين پوشش هاي سلولزي درگذشته به صورت خميري وپودري در دسترس مصرف كننده قرار مي گرفت اما اكنون سلونما پوششي سلولزي است كه درقالب ورقه هايي پشت چسب دار درشكل هاي هندسي وابعاد مختلف توليد مي شود در واقع محصول مذكور هم مزيت راحتي نصب كاغذ ديواري راداراست هم ازمعايب پوشش هاي سلولزي وبلكا مانند: 1-نياز به زيرسازي وترميم2-احتياج به نصاب3-به همراه داشتن ضايعات وازبين رفتن مقداري ازموارد اوليه به هنگام نصب مستثني است. درخصوص بكارگيري مواد اوليه ذكر اين نكته الزامي است كه به منظور بهينه سازي و به حداقل رساندن مخارج وكمك به محيط زيست درحدود 60درصد از مواد اوليه مصرفي ازقبيل پنبه –سلولز وكاغذ راازضايعات كارخانه هاي توليد پاچه و كاغذوچاپخانه ها تامين مي كنيم. ازديگر مزيت هاي اين طرح مي توان به 1-امكان استفاده ازابعاد مختلف سلونما ونيز استفاده همزمان ازچندين رنگ بدون مشكل مخلوط شدن رنگها كه درنمونه هاي قبل مشاهده مي شد. 2-نصب آسان بدون جابه جايي اثاثيه حتي فرش ها 3-قابليت چسبندگي برروي كليه سطوح 4-برجستگي ملموس سلونما كه به وضوح حتي بافاصله هم قابل مشاهده است. 5-يكدست بودن واختلاف سطح نداشتن ورقه هاي سلونما برخلاف مشكل سنتي رنگ كردن وپتينه كاري وبلكا 6-قابليت تغيير سايز وشكل هرورقه درهرابعادي حتي به وسيله خودكارفرما 7-نداشتن بو ومواد مضر فرار هنگام اجراي سلونما 8-عدم نياز به زيرسازي سطوح آينده طرح:درصورت به توليد انبوه رساندن طرح مذكور كارآفريني را تاآنجا گسترش خواهيم دادكه به كارگرفتن نيروي كار را به نسبت فعاليت فعليمان 20به30خواهد شد درضمن تعاملات گسترده اي رابا كشورهاي مختلف مي توان داشت كه اين خود درعرصه توليد ملي وصادرات كشور حائز اهميت خواهدبود.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه