شماره اظهارنامه: 139850140003001815
مالک/مالکان: آقاي رضا سليمي

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/06
شماره ثبت : 101258
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1399/03/10
طبقه بندی بین المللی: A61F 15/00 A61F 13/00

خلاصه اختراع : جهت بستن محل سوراخ شدگي شريان راديال پس ازاعمال آنژيوگرافي ويا آنژيوپلاستي كرونربراي جلوگيري ازخونريزي وهماتوم ناشي ازسوراخ ايجاد شده قابل استفاده مي باشد. ماركر پانسمان فشاري دارويي براي كنترل خونريزي راديال برروي محل پانكچر پوستي قرار گرفته وچسب دو انتها فيكس شده و بالن به ميزان لازم باد ميگردد و همزمان شيت شرياني خارج ميشود ودر طول حدود چهار ساعت به تدريج باد آن توسط تلمبه مخصوص كاهش مييابدو پس از پايان هموستاز از دست بيمار جدا ميگردد . اين وسيله اختراعي شامل يك نوار پلاستيكي شفاف 50*300mm شامل يك بالن ميباشد كه روي آن يك قطعه كوچك با استحكام ونرمي مناسب وآغشته به داروهاي مورد نياز درماني قرار دارد ودر قسمت يك سوم انتهاي نوار شفاف ، نوار هاي باريك نرمي قرار دارند كه به صورت عرضي با فاصله از يكديگر قرار دارند وبا اين وسيله اختراعي نياز به فشار كمتري وجود دارد و گردش خون در شريان و وريد بهتر برقرار ميباشد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه