نسخه آزمایشی

تركيبات اسيد ايزوكسازول هيدروكساميك به عنوان بازدارنده هاي LpxC
ISOXAZOLE HYDROXAMIC ACID COMPOUNDS AS LpxC INHIBITORS

شماره اظهارنامه: 139650140003002283
مالک/مالکان: شركت نوارتيس آگ NOVARTIS AG

نوع شخص حقوقي:AG شماره ثبت: 0


تاریخ اظهارنامه: 1396/02/31
مخترع/مخترعان:

شماره ثبت : 98435
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/08
طبقه بندی بین المللی: A61K 31/42 C07D 413/06 C07D 413/12


خلاصه اختراع :

تركيبات اسيد ايزوكسازول هيدروكساميك به عنوان بازدارنده هاي LpxC


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.