شماره اظهارنامه: 139750140003002713
مالک/مالکان: شركت مرك شارپ اند دوم كورپ. .Merck Sharp & Dohme Corp

نوع شخص حقوقي:سهامي شماره ثبت: 5934701000


شماره ثبت : 98443
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/08

مشخصات حق تقدم: شماره اظهارنامه حق تقدم: PCT/US2016/067654تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1395/09/30کشور ادعای حق تقدم: ايالات متحده امريكاشماره اظهارنامه حق تقدم: PCT/CN2015/098251تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1394/10/01کشور ادعای حق تقدم: چين

خلاصه اختراع : خلاصه اين اكتشاف تركيبات فرمولي زير را ارائه مي كند(الف ) (الف ) و يا نمكهاي قابل قبول وابسته به آن است، كه در آن X، Y، Z، R^1، R^2، R^4، R^a، و زيرنويس هاي m، p و q در اينمورد شرح داده شده اند. تركيبات و يا نمك هاي دارويي قابل قبول مي توانند توليد بدن از مونوفسفات گوانوزين سيكلي ("cGMP") را متغير كنند و به طور كلي براي درمان و پيشگيري از بيماري هايي كه با توازن مختل شده cGMP همراه هستند، مناسب مي باشند. همچنين، اين كشف آندسته از تركيبات دارويي را فراهم مي كند كه شامل تركيبات فرمول (الف) يا نمك هاي قابل قبول آن ها مي باشد. اين اختراع با روش هاي استفاده از اين تركيبات يا نمك هاي قابل قبول دارويي آن در درمان و پيشگيري از بيماري هاي ذكر شده در بالا و براي تهيه دارو براي اين منظور نيز مرتبط مي باشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/myEKN2RKb

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه