نسخه آزمایشی

لباس تنظيم كننده دماي بدن بيمار
veil thermal clothes for surgery

شماره اظهارنامه: 139750140003004701
مالک/مالکان: آقاي مهدي پورباقر

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/04

شماره ثبت : 98451
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/09
طبقه بندی بین المللی: A61B 46/20 A41D 13/12 A41D 13/00


خلاصه اختراع :

اختراع لباس محجبه هوشمند دمايي كه در زمينه پزشكي كاربرد دارد؛ براي حل اين مشكل كه حريم خصوصي افراد اكثرا در بيمارستان ها رعايت نمي شود و همچنين بيماران حين و قبل و بعد از عمل جراحي و حضور در بيمارستان دچار افت دماي مركزي بدن و هيپوترمي مي شوند .با اين راه حل طراحي قسمت هاي مختلف لباس براي دسترسي نقطه اي و محدود كردن برداشتن پوشش بيماران در مراحل مختلف درماني و جراحي كه منجر به حفظ حريم خصوصي بيمار شده و از اتلاف دماي بدن جلوگيري مي كند و همچنين با استفاده از سنسور هاي مختلف جهت اندازه گيري پيوسته دماي مركزي و سطحي بدن و تفسير تمام اطلاعات دريافتي و ارسال يك پاسخ بسيار دقيق و منطقي دمايي با استفاده از جديد ترين و دقيق ترين تكنولوژي موجود دائما دماي بدن بيمار سنجيده شده و ثابت نگه داشته مي شود انجام گرديده است


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.