نسخه آزمایشی

بازدارنده خوردگي زيست تخريب‌پذير بر پايه مشتق كربوكسيله آمين‌هاي هتروسيكليك

شماره اظهارنامه: 139950140003000908

تاریخ اظهارنامه: 1399/2/7
شماره ثبت : 103207
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/10/2
طبقه بندی بین المللی: C07C 229/02


خلاصه اختراع :

توصيف اختراع: طراحي اين ماده براساس سنتز ماده فعال پايه مشتق كربوكسيله آمين‌هاي هتروسيكليك و تركيبات حاصل از آن به‌منظور كنترل نرخ خوردگي لوله‌هاي فولاد كربني حاوي گازهاي ترش واسيدي نظير H2SوCO2 است. اين بازدارنده خوردگي در نتيجه واكنش روغن‌هاي گياهي نظير آفتابگردان، كانولا، سويا، زيتون و يا مخلوطي ازآن‌ها در واكنش با يك پلي آمين نظير دي‌اتيلن تري آمين، تري‌اتيلن تترامين و تترااتيلن پنتامين تهيه مي‌شود. مواد سنتز شده در چندين مرحله به منظور كاربري در شرايط محيط شيميايي مورد نظر به صورت تركيبات پايدار تبديل مي‌شوند. ماده اسيد چرب استفاده شده در اين اختراع اولئيك اسيد با طول زنجيره 18 كربني و ماده دي‎الكيلين تري‌آمين دي اتيلن تري آمين (DETA)است. نسبت مولي دي‌آلكيلين تري‌آمين به اسيدهاي چرب از 1: 2 تا 1:‌4 متغيراست. سپس ايميدازولين حاصل از مرحله قبل به‌منظور جداسازي از مواد اوليه كه در واكنش شركت نكرده طي يك مرحله تخليص مي‌شود. در مرحله بعد واكنش كربوكسيلاسيون ايميدازولين سنتز شده با استفاده از تركيبα, β-unsaturated carbonyl compounds حاوي 2 تا 6 اتم كربن مانند اسيد‌اكريليك نسبت مولي1:2‌‌و‌1:3 واكنش داده مي‌شود. سپس ماده كربوكسي ايميدازولين حاصله در يك مرحله طي واكنش استريفيكاسيون گزينش پذير با استفاده از كاتاليزور هتروژن به منظور خنثي سازي اثر اسيدي گروه‌هاي كربوكسيليك تركيب α, β-unsaturated carbonyl compound تحت واكنش قرار مي‌گيرد. نهايتا محصول به‌دست آمده با استفاده از تركيبات فعال سطحي بلوك كوپليمر اتيلن اكسايد-پروپيلن اكسايد و ساير افزودني‌هايي كه منجر به حاصل شدن تركيب نهايي قابل امتزاج پايداراز تركيبات فوق در محيط‌هاي آبي، حلالي و نفتي مي‌گردد به همراه 60 تا 70 درصد حلال آروماتيكي تركيب مي‌شود. هم‌چنين كمك حلال‌هاي مناسب شامل الكل‌هاي چرب واترهاي آلكيل گليكول با طول زنجيره از 3 تا 8 كربن و زنجيره‌اي شاخه يا مستقيم، به‌خصوص زنجيره به با طول‌ 4 تا 6 اتم كربن، مانند بوتيل گلايكول به‌منظور بهبود ويژگي‌هاي فيزيوشيميايي به مقدار 5 تا 10 درصد حجمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/OLU0N121

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع