نسخه آزمایشی

ورق فولاد نورد سرد آنيل شده و روشي براي ساخت آن
Cold rolled and annealed steel sheet and method of manufacturing the

شماره اظهارنامه: 139950140003002340
مالک/مالکان: شركت ارسلورميتال ArcelorMittal

نوع شخص حقوقي:سهامي شماره ثبت: B82454


شماره ثبت : 102296
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/7/2


خلاصه اختراع :

Cold rolled and annealed steel sheet and method of manufacturing the same Abstract The invention deals with a cold-rolled and heat-treated steel sheet, made of a steel having a composition comprising, by weight percent:: C : 0.03 - 0.25 % Mn : 3.5 - 8 % Si : 0.1 – 2.0 % Al : 0.03 – 2.0 % Ti ≤ 0.080 % Nb ≤ 0.080 % V ≤ 0.2 % V + Ti + Nb > 0.01% S ≤ 0.010 % P ≤ 0.020 % N ≤ 0.008 % and comprising optionally one or more of the following elements, in weight percentage: Mo : 0.1 - 0.5 % Cr : 0.01 - 1 % B : 0.0005 - 0.004 % the remainder of the composition being iron and unavoidable impurities resulting from the smelting, said cold-rolled steel sheet having a microstructure consisting of, in surface fraction: - between 10% and 30% of retained austenite, said retained austenite being present as films having an aspect ratio of at least 3 and as Martensite Austenite islands, less than 8% of such Martensite Austenite islands having a size above 0.5 µm, - at most 10% of fresh martensite and - recovered martensite containing precipitates of at least one element chosen among niobium, titanium and vanadium. It also deals with a manufacturing method thereof.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/DZQT8U21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع