نسخه آزمایشی

انديكاتور هوشمند بر پايه رنگدانه زرشك براي كنترل فساد محصولات غذايي
Design of barberry pigment based smart indicator to monitor and track spoilage and freshness of food products


تاریخ اظهارنامه: 1399/9/18
شماره ثبت : 103723
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/11/25
طبقه بندی بین المللی: B65D 23/00 B65D 25/00 H01M 6/00


خلاصه اختراع :

انديكاتورهاي هوشمند بر پايه رنگدانه هاي طبيعي ابزارهايي هستند كه توانايي كنترل و پايش و انتقال اطلاعاتي در رابطه با كيفيت غذا را دارند. همچنين اين انديكاتورها، توانايي رديابي تاريخچه¬ي محصولات غذايي در نقاط بحراني در زنجيره¬ي توليد غذا را دارند و از اينرو مصرف كننده را از شرايط محصول و بسته بندي آگاه مي سازند. از رايج ترين انديكاتورهاي هوشمند مورد استفاده در بسته بندي هاي مواد غذايي ، انديكاتورهاي pH مي¬باشند. زيرا علاوه بر طراحي ساده و هزينه پايين، پاسخ اين انديكاتورها مرتبط با نرخ تغييرات pH محصول مي باشد و براي كنترل وضعيت ماده غذايي در طول زنجيره توليد، نگهداري و توزيع تا زمان مصرف استفاده مي شود. انديكاتورهاي نشانگر در واقع تازگي محصولات غذايي بر اساس تركيباتي كه بعنوان شاخص تازگي در مواد غذايي مطرح مي شوند عمل مي¬كنند. از طرف ديگر به بكارگيري فراروده هاي جانبي كارخانجات صنايع غذايي از جمله محصولات جانبي زرشك به عنوان رنگدانه طبيعي و هم چنين انواع بيوپلميرها مانند سلولز و مشتقات آن و كيتوزان باعث مي شود كه ارزش افزوده اقتصادي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي افزايش يابد. همچنين با به كارگيري اين تركيبات براي صنايع بسته بندي و توليد انديكاتورهاي هوشمند ميزان آلودگي هاي زيست محيطي و بيماري هاي منتقله از طريق مواد غذايي فاسد به حداقل مي رسد. از طرفي، اين تركيبات طبيعي مي توانند حامل هاي بسيار مناسبي براي انتقال و بارگذاري تركيبات ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني براي ساخت اجزاي مختلف بسته بندي از جمله انديكاتورهاي تشخيص فساد و تازگي محصولات نيز باشند. لذا هدف از مطالعه¬ي حاضر توليد انديكاتورهاي هوشمند با استفاده از مواد كاملا طبيعي و زيست تخريب پذير از جمله متيل سلولز و نانوكيتين حاوي رنگدانه زرشك (به عنوان عامل تغييرات رنگ در مقابل تتغييرات pH) مي باشد كه اين انديكاتورها به اثراتي مانند تغييرات در pH، دما و شرايط محيط اطراف محصول غذايي كه مي تواند طي فساد تغيير كنند، حساس هستند و در صورت بروز هر تغييري دال بر فساد مواد غذايي، اين مورد را نشان مي¬دهند، لذا در صورت رسيدن به نتيجه مطلوب راهكاري مناسب و سالم براي صنعت بسته بندي مواد غذايي جهت كاهش ضايعات مواد غذايي و جلوگيري از شيوع مسموميت ها و بيماري ها ارائه داد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/SKSLA021

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع