نسخه آزمایشی

كيت اندازه گيري لاموتريژين در نمونه پلاسماي انساني با نانوذرات نقره
Lamotrigine assay kit in human plasma sample using silver nanoparticles


شماره ثبت : 103755
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/11/27
طبقه بندی بین المللی: H05K 3/18 A61P 37/04 A61P 43/00 C09D


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر، كيت و روش اندازه¬گيري لاموتريژين در نمونه پلاسماي انساني با استفاده از نانوذرات نقره است. اين اختراع مرتبط با حوزه شيمي دارويي در زمينه اندازه¬گيري كمي دارو با استفاده از نانوتكنولوژي مي¬باشد. لاموتريژين در غلظت¬هاي پلاسمايي 54/2-24/15 ميكروگرم در ميلي ليتر از بروزتشنج هاي اوليه پيشگيري مي¬كند و در غلظت هاي بالاتر از اين محدوده عوارض جانبي متعددي ايجاد مي¬كند. پروفايل فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك متنوع اين دارو در جمعيت هاي مختلف بيمار ضرورت شخصي سازي درمان و انجام پايش سطح درماني اين دارو را نشان مي¬دهد. از روشهاي معرفي شده براي اندازه¬گيري لاموتريژين در نمونه پلاسما مي¬توان به روش ايمني سنجي همگن، كروماتوگرافي مايع و كاپيلاري الكتروفورز اشاره كرد. اين روش¬ها از صحت و دقت خوبي برخوردار هستند اما زمان¬بر بوده و هزينه انجام آنها بسيار بالا مي¬باشد. اختراع حاضر، يك كيت شامل چهار محلول مبتني بر يك روش رنگ سنجي ساده، سريع و كم هزينه براي اندازه¬گيري لاموتريژين در نمونه پلاسما ارائه مي¬كند. در روش حاضر، ابتدا اين دارو پس از ترسيب پروتئين¬¬هاي پلاسما با روش استخراج مايع-مايع جداسازي شده و سپس با استفاده از نانوذرات نقره پايدار شده با آميدوسولفونيك اسيد و يك اسپكتروفوتومتر متداول اندازه¬گيري مي¬شود. كيت ارائه شده در كليه آزمايشگاههاي باليني و بيمارستانها براي اندازه¬گيري سطح داروي لاموتريژين در نمونه¬هاي پلاسما كاربرد دارد

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/SVVMGF21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع