نسخه آزمایشی

دستگاه توليد انرژي با استفاده از خاصيت موئينگي و جاذبه زمين

شماره اظهارنامه: 139650140003004379

تاریخ اظهارنامه: 1396/04/18
مخترع/مخترعان: سجاد شعبان پورحقيقي

شماره ثبت : 98458
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/10
طبقه بندی بین المللی: F03G 7/04 H02J 7/32


خلاصه اختراع :

لوله هاي سبز مجموعه اي از واحدهاي مجزا مي باشد كه هر واحد از چندين لوله مويين تشكيل شده است كه به وسيله صفحه اي غير قابل نفوذ به آب (از جنس آب گريز) به دو بخش بالا و پايين تقسيم شده است.سپس مجموعه لوله هاي مويين توسط لوله اي قطور احاطه شده كه در بالا و پايين حديده و قلاويز گرديده است.به اين صورت قابليت اتصال با ديگر واحدها(به تعداد دلخواه) را داشته و ارتفاع قابل انتخابي را فراهم ميكند. هر لوله مويين داراي دو سطح داخلي و خارجي ميباشد كه سطح داخلي از ماده آبدوست و ترشونده پوشيده شده است و سطح خارجي از ماده اي آبگريز پوشيده شده است(سطح داخلي نيروي بالا برنده ما را فراهم مي كند پس بايد وسيع تر باشد).هر لوله مويين سيال راتا ارتفاع مشخصي بالا مي برد كه طبق فورمول قابل محاسبه است.لوله مويين بايد قبل از ارتفاع محاسبه شده قطع گردد و در جدار لوله پايين تر از اين ارتفاع سوراخ هايي تعبيه گردد كه ضخامت اين سوراخ ها از ماده اب گريز پوشيده شده است.به اين صورت باعث خروج سيال و سرريز ان به سمت پايين مي شود.سيال از سطح خارجي كه از ماده اي اب گريز پوشيده شده است به سمت پايين سرازيرو پشت صفحه غيرقابل نفوذ گير مي افتد.سپس توسط لوله هاي مويين واحد بالايي كه در اين واحد جفت شده اند مكيده و به سمت بالا مي روند.اين روند پله پله طي مي شود تا سيال به ارتفاع مورد نظر برسد.سپس از ان ارتفاع به سمت پايين هدايت شده و توسط نيروي پتانسيل گرانشي ذخيره شده در ان پره هاي توربين را به چرخش دراورده و توليد انرژي مي كند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.