نسخه آزمایشی

سيستم مبتني بر نبض سنجي مچ دست و تصاوير حرارتي جهت سنجش مزاج بر اساس طب ايراني
A system for Mizaj Identification based on the wrist pulse measurement and thermal imaging

شماره اظهارنامه: 139950140003005630

تاریخ اظهارنامه: 1399/06/31
شماره ثبت : 104045
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1399/12/27
طبقه بندی بین المللی: A61B 5/01 A41D 20/00 G01J 5/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع، سيستمي ارائه شده است كه مي تواند جهت سنجش مزاج بر اساس طب ايراني بكار گرفته شود. در اين سيستم يك دستگاه سنجش مشخصات نبض و يك دوربين ترموگرافي جهت بررسي مشخصات مزاجي فرد مورد استفاده قرار مي گيرد. دستگاه نبض شامل هفت سنسور ضربه در طول و عرض مچ (طبق روش نبض گيري طب ايراني) و يك سنسور نوري جهت پلتيسموگرافي سرانگشت و يك سنسور فشار جهت اندازه گيري فشار وارد بر مچ مي باشد. همچنين دستگاه جهت كنترل فشار داخل كاف داراي يك پمپ دمنده، يك شير تخليه و يك شير اطمينان مي باشد. قسمتي از الگوريتم دستگاه شامل پيش پردازش و استخراج اجناس دهگانه نبض (طبق تعريف طب ايراني) مي باشد. اين ويژگيها به همراه كل سيگنالهاي بدست آمده و استفاده از شبكه عصبي كانولوشنال CNN، افراد را بر اساس مشخصات نبضشان طبقه بندي مي نمايد. در اين سيستم از يك دوربين ترموگرافي جهت اخذ تصوير از محل مچ دست (ملمس در طب ايراني)، پشت دست و صورت استفاده مي شود. از تصاوير اخذ شده پس از پيش پردازش، تعدادي ويژگيهاي دمائي و توزيع حرارتي از هر ناحيه استخراج مي شود. خروجي دستگاه سنجش نبض كه حاوي سيگنالهاي نبض هفت نقطه مچ و سرانگشت دست است همراه با تصاوير حرارتي دست و صورت، تحليل مي شوند و نهايتاً تخميني از مشخصات مزاجي فرد و اجناس نبض (طبق تعريف طب ايراني) ارائه مي گردد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/TTSS8I21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع