نسخه آزمایشی

نانوذرات اكسيد آهن با پوسته طلاي متخلخل (Fe3O4@ Porous Au) به منظور افزايش بارگذاري دارو
Iron oxide nanoparticles with porous gold shell (Fe3O4 @ Porous Au) to increase drug loading

شماره اظهارنامه: 139750140003007361

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/05

شماره ثبت : 98461
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/10
طبقه بندی بین المللی: C23C 18/44 B22F 1/00 B32B 1/00 B82Y 5/00


خلاصه اختراع :

در اين اختراع ابتدا براي اولين بار نانوذرات اكسيد آهن با پوشش طلاي متخلخل (Fe3O4@ Porous Au) سنتز شد. سپس كارايي نانوذرات ساخته شده در بارگذاري سه داروي پاراستامول، دوكسوروبيسين و سيس پلاتين به عنوان نمونه بررسي شد. روش هاي درماني مختلف مانند شيمي درماني باعث بروز بسياري از عوارض جانبي و همچنين مقاومت در برابر دارو در بيماران مبتلا به سرطان مي شود. تحويل دارو با استفاده از نانوحامل ها يك استراتژي موفق براي كاهش اثر جانبي آنهاست. از اين رو به منظور هدفمند كردن سه داروي ذكرشده از نانوذرات مغناطيسي كه داراي زيست سازگاري و روش سنتز آساني هستند استفاده شد. به منظور پايداري نانوذرات و نيز افزايش سطح نانوذرات به منظور افزايش بارگذاري دارو ابتدا سطح نانوذرات با هيبريد طلا و نقره پوشاننده شد و سپس براي حفره دار كردن سطح براي افزايش سطح نانوذرات و افزايش بارگذاري دارو، نقره با استفاده از اسيدنيتريك حل شد و نانوذرات متخلخل به دست آمد. نتايج نشان داد كه بارگذاري دارو روي نانوذرات متخلخل حدود 22 تا 28 درصد افزايش مي يابد و بنابراين سبب كاهش اثرات جانبي و هزينه نانوتراپي مي شود. نانوذرات ساخته شده به دليل دارابودن همزمان خاصيت مغناطيسي و سطح متخلخل طلا پتانسيل اين را دارد كه براي افزايش بارگذاري داروهاي ديگر نيز استفاده شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.