نسخه آزمایشی

نازل سوخت گيري مجدد
REFUELING NOZZLE

شماره اظهارنامه: 139850140003004730
مالک/مالکان: شركت تاتسونو كورپوريشن TATSUNO CORPORATION

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 0


شماره ثبت : 104355
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/2/12
طبقه بندی بین المللی: B67D 7/32 B67D 7/42


خلاصه اختراع :

[هدف] تامين يك نازل سوخت‌رساني بي خطر كه قادر است الكتريسيته ساكن را كه در زمان استفاده از نازل سوخت رساني ايجاد مي شود، به طور بي خطر حذف كند. [ابزار تحقق هدف] نازل سوخت‌رساني 11 شامل: يك شير اصلي 12 aباز كننده براي اجراي عمليات يك اهرم باز كننده شير 14 تا سوخت نفتي بتواند جريان يابد؛ يك شير اتوماتيك بستن 12 bمكانيسم آزاد كننده درگيري بين شير اصلي و اهرم باز كننده شير براي متوقف كردن سوخت‌رساني در زمان تماس با يك سطح مايع در يك مخزن كه سوخت نفتي به آن تامين مي شود؛ يك بدنه اصلي 12 داراي شير اصلي و شير اتوماتيك بستن مكانيسم؛ يك دستگيره 15 از جنس فلز هادي، اين دستگيره به همراه اهرم باز كننده شير هنگامي كه اهرم باز كننده شير عمل مي كند، نگه داشته مي‌شود؛ يك شلنگ سوخت‌رساني 2 متصل به دسته، كه اين شلنگ سوخت‌رساني سوخت نفتي را به بدنه اصلي مي رساند؛ يك لوله تخليه 13 كه سوخت نفتي را كه از طريق شير اصلي عبور مي‌كند، تخليه مي كند؛ يك سيم متصل به زمين كه روي شلنگ سوختي تعبيه شده و به دستگيره متصل است؛ و يك پوشش هادي 16 كه دستگيره را مي پوشاند. [شكل انتخاب شده] شكل 2

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/KGWB7B21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع