نسخه آزمایشی

نگهدارنده كانولا
Cannula Holder

شماره اظهارنامه: 139850140003010203
مالک/مالکان: شركت ماني اينك MANI Inc.

نوع شخص حقوقي:سهامي شماره ثبت: 005922-01-0060


تاریخ اظهارنامه: 1398/11/13
شماره ثبت : 104363
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1400/2/12
طبقه بندی بین المللی: A61F 9/007


خلاصه اختراع :

There is provided a cannula holder capable of securing a cannula to the holder at the time of piercing work, and easily removing the cannula from the holder using tweezers or the like. The cannula holder of the present invention to which a piercing needle (30) for piercing an eyeball and a cannula (20) are attached when attaching the cannula used in ophthalmic operations to the eyeball includes claw portions (11), which are formed on a front end of the cannula holder (10) and press sides of the cannula (20) either at positions where said claw portions face each other or from multiple directions. A depression (12) may be provided in a side of the front end of the cannula holder (10), allowing visibility of a part of a back end of the cannula (20) from the depression (12).

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/04Y5BH21

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع