نسخه آزمایشی

نانوذرات بر پايه پليمر طبيعي جهت دارورساني مخاطي FSH براي استفاده در رژيم هاي كمك باروري

شماره اظهارنامه: 139750140003009675

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15

شماره ثبت : 98463
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/10
طبقه بندی بین المللی: C07K 14/59 A61P 15/08 B82Y 5/00


خلاصه اختراع :

دارورساني اختصاصي مولكول هاي پروتئيني و پپتيدي به خصوص داروهاي بارداري از نظر افزايش اثربخشي دارو و نيز كاهش عوارض جانبي بسيار مورد توجه و مهم مي باشد. هورمون محرك فوليكول (FSH) به عنوان داروي اصلي در درمان هيپوگناديسم ثانويه زنان و مردان و نيز خصوصا در تحريك تخمك گذاري در پروتوكول هاي مختلف درمان ناباروري به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. نانوذرات تهيه شده در اين اختراع براي اولين بار يك سامانه دارويي درمان باروري را از سه رويكرد قابل دستيابي مي كنند: 1-تامين دوز مورد نياز بيمار به نحو مطلوب و مطمئن با روش غير تزريقي 2-قابليت اتصال نانوذرات به مخاط از طريق الكترواستاتيكي و افزايش نفوذپذيري سلول هاي مخاط 3-جلوگيري از تخريب دارو توسط آنزيم هاي مخرب و محيط خشن دستگاه گوارشي و افزايش فراهمي زيستي دارو اين سامانه دارورساني شامل نانوذرات كايتوزان-لوريك اسيد تيوله بارگذاري شده با FSH مي باشد. بدليل بار مثبت نانوذرات و بار منفي مخاط برهمكنش از طرق الكترواستاتيكي مي باشد. اندازه ذرات در محدوده نانو(حدود 123 نانومتر) بوده و FSH بارگذاري شده در سامانه پس از تجمع نانوذرات در مخاط مورد نظر آزاد مي گردد. پليمرسنتزشده و نانوذرات سنتز شده عاري از سميت بوده و هيچ گونه آثار مخربي براي بدن ندارند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.