نسخه آزمایشی

فرآيندي براي توليد پليمر پائين آلفا-اولفين
METHOD FOR PRODUCING a-OLEFIN OLIGOMER

شماره اظهارنامه: 139550140003006688
مالک/مالکان: شركت ميتسوبيشي كميكال كورپريشن Mitsubishi Chemical Corporation

نوع شخص حقوقي:سهامي عام شماره ثبت: 010001146743


تاریخ اظهارنامه: 1395/06/03

شماره ثبت : 98226
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/17


خلاصه اختراع :

اين اختراع مربوط است به يك روش براي توليد پليمر پائين اولفين-آلفا از طريق واكنش پليمريزاسيون يك اولفين-آلفا در حضور يك كاتاليزور حاوي يك تركيب حاوي يك فلز انتقالي، يك تركيب حاوي آلومينيوم و يك هيدروكربن داراي 2 يا چند اتم كربن و جايگزين شده با يك اتم هالوژن، و يك حلال، كه متشكل است از يك گام واكنش، يك گام تصفيه و يك گام گردش براي گردش ماده خام اولفين-آلفا واكنش نشده و حلال از گام تصفيه به گام واكنش؛ و در آن مقدار اولفين داراي 2 يا چند اتم كربن و جايگزين شده با يك اتم هالوژن كه از گام گردش به گام واكنش ارسال مي شود بين 1/0 تا كمتر از 200 (نسبت مولي) نسبت به مقدار فلز انتقالي در گام واكنش ميباشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.