شماره اظهارنامه: 139550140003006688
مالک/مالکان: شركت ميتسوبيشي كميكال كورپريشن Mitsubishi Chemical Corporation

نوع شخص حقوقي:سهامي عام شماره ثبت: 010001146743


تاریخ اظهارنامه: 1395/06/03
شماره ثبت : 98226
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/17

مشخصات حق تقدم: شماره اظهارنامه حق تقدم: 2014-060711تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1393/01/04کشور ادعای حق تقدم: ژاپنشماره اظهارنامه حق تقدم: PCT/JP2015/055304تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1393/12/05کشور ادعای حق تقدم: ژاپنشماره اظهارنامه حق تقدم: 2014-034394تاریخ اظهارنامه حق تقدم: 1392/12/06کشور ادعای حق تقدم: ژاپن

خلاصه اختراع : اين اختراع مربوط است به يك روش براي توليد پليمر پائين اولفين-آلفا از طريق واكنش پليمريزاسيون يك اولفين-آلفا در حضور يك كاتاليزور حاوي يك تركيب حاوي يك فلز انتقالي، يك تركيب حاوي آلومينيوم و يك هيدروكربن داراي 2 يا چند اتم كربن و جايگزين شده با يك اتم هالوژن، و يك حلال، كه متشكل است از يك گام واكنش، يك گام تصفيه و يك گام گردش براي گردش ماده خام اولفين-آلفا واكنش نشده و حلال از گام تصفيه به گام واكنش؛ و در آن مقدار اولفين داراي 2 يا چند اتم كربن و جايگزين شده با يك اتم هالوژن كه از گام گردش به گام واكنش ارسال مي شود بين 1/0 تا كمتر از 200 (نسبت مولي) نسبت به مقدار فلز انتقالي در گام واكنش ميباشد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه