نسخه آزمایشی

دستگاه بار سنج با قابليت اندازه گيري مقاومت سوپيناتوري پا
supination resistance measuring device

شماره اظهارنامه: 139750140003000707

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/27

شماره ثبت : 98485
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/16
طبقه بندی بین المللی: G01L 19/08


خلاصه اختراع :

ارتزهاي پا با هدف اصلاح پروناسيون بيش از حد پا به سمت نرمال و يا به عبارتي به سمت سوپيناسيون تجويز مي گردند. به منظور اصلاح پروناسيون، لازم است به مفاصل ساب¬تالار و ميدتارسال پا، نيروي سوپيناتوري اعمال گردد. بر اين اساس ضروري است پيش از طراحي ارتوز، مقدار مقاومت پا و اين مفاصل را در برابر سوپيناسيون بررسي و آنگاه با توجه به نيروي مورد نياز، ارتوز مناسب را تجويز و طراحي نمود. دستگاه اختراعي ما قادر است با تخمين دقيق مقدار مقاومت سوپيناتوري، به طراحي ارتوز مناسب و در نتيجه موفقيت بيشتر درمان ارتوزي كمك نمايد. اين دستگاه شامل تكيه گاهي است كه ۴ عدد load cell در چهار زاويه آن قرار گرفته كه امكان تخمين مقدار وزن تحمل شده روي هر اندام را فراهم مي نمايد. در هر سمت دستگاه قوس متحركي تعبيه گشته كه دقيقا زير قوس طولي داخلي پا و ناويكولار قرار گرفته، مزيت طراحي اين قوس وجود سطح بيشتر جهت اعمال نيرو است كه تحمل آن از سوي بيمار راحت تر از ابزارهاي پيشين مي باشد،‌ ضمن آن كه قوس قابليت تنظيم در سايزهاي مختلف را نيز دارا مي باشد. در هر سمت زير قوس متحرك load cell هايي جهت برآورد مقدار نيرو تعبيه گشته و به منظور حركت عمودي قوس به سمت درسال از موتور و جعبه دنده استفاده مي گردد كه امكان حركت قوس با سرعت و شتاب يكنواخت در تكرار هاي مكرر آزمون و در ارزيابي هاي متعدد را فراهم مي آورد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.