شماره اظهارنامه: 389090122

تاریخ اظهارنامه: 1389/09/06
شماره ثبت : 69300
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1389/12/23
طبقه بندی بین المللی:

خلاصه اختراع : امروزه سيستم هاي هويت سنجي مبتني بر اثر انگشت با يكي از دو روش زير فرايند هويت سنجي را انجام مي دهند: 1- تطبيق الگو 2- تشخيص ريزه ها در روش اول دو نمونه اثر انگشت با يكديگر منطبق شده و مورد قياس قرار مي گيرد در اين تكنيك الزاما بايد نمونه هاي اثر انگشت نگهداري شوند و به منظور مقايسه هر نمونه با ساير نمونه ها از روش هاي مبتني بر پردازش تصوير استفاده كرد لذا اين تكنيك به دليل نياز با فضاي مصرفي زياد و همچنين صرف زمان مصرفي زياد از كارآيي خوبي برخوردار نيست اما پياده سازي آن در مجامع كوچك نظير يك اداره و يا سازمان قابل توجيه مي باشد. در روش دوم كه آقاي Maltoni از بنيانگذاران اين تكنيك هستند ابتدا ويژگي هاي موجود در اثر انگشت را شناسايي كرده و با ويژگي هاي ساير نمونه ها مورد مقايسه قرار مي دهند چنانچه 11 ويژگي منحصر به فرد مشابه ابشد دو نمونه يكسان و متعلق به يك نفر تشخيص داده مي شود بطور متوسط در هر اثر انگشت 50 تا 80 ويژگي منحصر به فرد موجود است كه برخي از آنها عبارتند از دو شاخگي، جزيره ، تقاطع و غيره. در تكنيك ابداع شده توسط اينجانب، يك اثر انگشت كه خود يك پديده فركتالي محسوب مي شود توسط يك مكانيزم نگاشت به يك پديده فركتالي ديگر تبديل مي شود حين اين نگاشت پارامترهايي استخراج مي شوند كه تركيب آنها يكتايي اثر انگشت را تضمين مي كنند ما براي هر نمونه اثر انگشت، فقط اين پارامترها را ثبت و نگهداري مي كنيم لذا در هنگام جستجو اين روش اولا از زمان مصرفي كمتري برخوردار خواهد بود و ثانيا براي ذخيره سازي اطلاعات هر اثر انگشت به فضاي بسيار اندكي نياز خواهد بود كه در حقيقت اين مزايا سبب مي شود روش ارائه شده در پايگاه تصاوير بزرگ نظير 200 ميليون نمونه اف بي آي از كارآيي بالاتري برخوردار باشد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/zpV6w1gjW

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه