نسخه آزمایشی

نانو تركيب تشخيصي- درماني بر پايه گادلنيوم‌ اكسايد در تصويربرداري ملكولي تشديد مغناطيسي
A novel theranostic system based on gadolinium oxide in molecular MRI


تاریخ اظهارنامه: 1397/09/17

شماره ثبت : 98497
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/17
طبقه بندی بین المللی: C05G 3/06 G03C 3/00


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر تحت عنوان " سامانه تشخيصي-درماني بر پايه نانوذرات گادلنيوم‌اكسايد در تصويربرداري ملكولي تشديد مغناطيسي" مي باشد. تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) به‌طور ذاتي داراي حساسيت پاييني است، بدين علت بايد از مواد كنتراست زا براي افزايش حساسيت استفاده كرد. سامانه طراحي شده باعث بهبود حساسيت تصويربرداري MRI شده و ميزان افزايش كنتراست و آسودگي آن بيشتر از مواد متداول بكار رفته در كلينيك است. همچنين، اين سامانه در ابعاد نانو مي‌‌‌باشد كه باعث كاربرد آن در تصويربرداري ملكولي مي‌گردد. يكي از اهداف اين اختراع، رساندن داروي ضدسرطان دوكسوروبيسين به بافت‌هاي تومورال در شرايط درون تني بود. پوشش بكار رفته دور نانوذرات گادلنيوم‌اكسايد قرار گرفته در مركز سامانه، سيكلودكسترين است كه علاوه بر جلوگيري از نشت و جداشدگي نانوذرات گادلنيوم‌اكسايد، يك پوشش زيست‌سازگار را فراهم مي‌كند كه نانوسامانه نهايي غيرسمي شده و داروي ضدسرطان دوكسوروبيسين در داخل حفرات آب‌گريز آن بارگذاري مي‌شود. اين سامانه همچنين متصل به اسيدفوليك مي‌باشد تا با توجه به گيرنده‌هاي اسيدفوليك در سطح سلول‌هاي سرطاني، بتواند بصورت هدفمند به سلول‌هاي سرطاني رسيده و بصورت هدفمند از ناحيه موردنظر تصويربرداري كند و داروي ضدسرطان دوكسوروبيسين نيز در ناحيه سلول‌هاي سرطاني بصورت هدفمند آزاد گردد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.